БДС EN ISO/IEC 80079-34:2011

Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по качество при производство на съоръжения


Тази част на ISO/IEC 80079 определя специфичните изисквания и информация за установяване и поддържане на система по качеството за производство на Ex съоръжения, включително системи за защита в съответствие със сертификат за Ex. Не трябва да се изключва използването на други системи по качеството, които са съвместими с обектите на ISO 9001:2008 и които гарантират еквивалентни резултати.