IWA 12:2013

Указания за прилагане на ISO 9001:2008 в полицейски организации


IWA 12:2013 осигурява указания за подпомагане на полицейски организации, които прилагат изискванията на ISO 9001:2008.

IWA 12:2013 обяснява как ISO 9001:2008 се прилага за полицейски организации, и как да подкрепя целите за повишаване на удовлетвореността на клиентите и поддържане на сигурността и безопасността, чрез предоставяне на продукти и услуги, които са в съответствие с нуждите на клиентите, както и с приложимите регулаторни изисквания.

Всички указания на IWA 12:2013 са общи и са предназначени да бъдат приложими за всички полицейски организации, независимо от техния вид (например полицейски участъци, гранични пунктове, възпитателни заведения, гражданска защита) размера, характера, разнообразието от услуги, или диапазона на сигурност или продукти, които не са за сигурност.