GLOBALG.A.P.


GLOBALGAP е единeн интегриран стандарт с модулни приложения за различни продуктови групи, като се започне от растениевъдството и животновъдството до растителни суровини за размножаване и производство на комбинирани фуражи.

Стандартът служи като отправна точка за глобална система към други съществуващи стандарти и може също така лесно и директно да се прилага от всички страни от сектора на първичните храни. С други думи: GLOBALGAP работи като система за сателитна навигация. Той подготвя членовете с комплект надеждни инструменти, който позволяват на всеки от партньорите във веригата за доставки да е с позиция на световния пазар по отношение на изискванията на потребителите.

Подробната документация на системата е организирана в пет основни блока, всеки с набор от допълнителни елементи. Потребителите могат да изберат елементите, приложими за всеки блок да създаде съобразен с конкретните условия и лесен за употреба Наръчник. Този избор дава посока на всички съответни етапи от GLOBALGAP сертификационните процеси, включително:

 • Система от правила, посочени като General Regulations (GR),
 • Общи G.A.P. изисквания, посочени като контролни точки и критерии за съответствие Control Points and Compliance Criteria (CPCC),
 • Проверка на документите, посочени като Checklists (CL),
 • Национални G.A.P. изисквания, посочени като Approved National Interpretation Guidelines,
 • Хармонизирани инструменти посочени като Benchmarking Cross Reference Checklist (BMCL) и други указания.

 

GLOBALGAP е приложим за:

БАЗА КУЛТУРИ

 • Плодове и Зеленчуци
 • Цветя и декоративни растения
 • Комбинирани култури
 • Зелено кафе
 • Чай
 • Други растения

БАЗА ЖИВОТНИ

 • Говеда и овце
 • Млекодайни животни
 • Свине
 • Птици / пуйки
 • Други животни

БАЗА АКВАКУЛТУРИ

 • Пъстървови риби
 • Скариди
 • Пангасиус (Pangasius)
 • Тилапия (Tilapia)
 • Други аквакултури