IFS – Международен стандарт за безопасност на храните


IFS стандартите се разработват за всички заинтересовани страни по веригата за доставки, които биха искали да използват единни стандарти за гарантиране на безопасността и качеството на хранителни и нехранителни продукти и свързаните с тях услуги.

IFS стандартите помагат да се съобразят с всички законови изисквания за безопасността на храните и качество на нехранителните продукти и да даде общи и прозрачни стандарти за всички заинтересовани доставчици и доставчици на услуги, както и конкретен и силен отговор на очакванията за висока безопасност и качество на клиентите.

Цел

IFS Стандартите са общи международно приети стандарти за одит, за да гарантират, че IFS сертифицирани фирми могат да доставят продукти или услуги, които са в съответствие с определени спецификации на клиентите си, за да се подобри непрекъснато безопасността на хранителните продукти и качеството за потребителите.

Предимства

 1. Ефикасен и сигурен процес за избора на доставчици, особено за стоки със собствен етикет, както и избора на правилния доставчик на услугите.
 2. Защитена безопасност на храните и оценка на качеството на доставчика(ците) и на производствения процес
 3. Безопасни промишлени продукти или храна, услуги или маркови продукти за търговеца на дребно и търговеца на едро
 4. Покрита отговорност

 

Стандартът IFS, версия 6 се състои от четири части:

Част 1 – Service protocol of the IFS, в свободен превод това е „Принципи при одитиране на IFS”;

Част 2 – International Food Standard, Catalogue of requirements, или “Сборник от изисквания на IFS”;

Част 3 – Requirements for Certification bodies and Auditors, или „Изисквания към сертифициращите органи и одиторите”;

Част 4 – Report, или „Доклад”.

От своя страна Част 2 е разделена на пет глави, както следва:

 1. Отговорност на Висшия мениджмънт
 2. Система за управление на качеството
 3. Управление на ресурсите
 4. Производствен процес
 5. Измервания, анализ и подобрения

Структурата на IFS съответства на ISO 9001, но с акцент върху безопасността на храните НАССР, хигиената на производствения процес и бизнес средата.

 

Стандарт IFS Food, Version 6

За фабрики, които работят с храна или процедират с храна.

IFS Food е стандарт за одитиране на фирмите, които процедират с храна или компании, които пакетират хранителни продукти в насипно състояние. IFS Food се прилага само когато продуктът е "преработен или обработен", или ако е налице опасност от замърсяване на продукта по време на първичната опаковка.

IFS Food се прилага за:

 • обработка и работа и/или
 • обработка на насипни продукти и/или
 • дейности, предприети по време на първичната опаковка.

 

Стандарт IFS Cash & Carry

За компании, които търгуват собствени неопаковани стоки

IFS Cash & Carry / Търговия на едро е стандарт, който обхваща всички дейности за обработка на насипни голи продукти в Кеш & Кери фирми и пазари на едро. Той включва също така и производствения процес в една малка част от продукти, като смляно месо. Изискванията на този стандарт са същите като IFS Food, но в допълнение са разработен насоки, които описват как да се справят със специфични изисквания в Cash & Кери фирми и пазари на едро. Също така е възможно сертифициране.

 

IFS Logistics, Version 1

През август 2006 г., е разработен стандарт IFS Логистика за да помогне за премахване на разликата между производство и търговия, и да осигури прозрачност по цялата верига на доставки.

Този стандарт се прилага за всички доставчици на логистични услуги, които работят заедно с търговците на дребно и за всички видове транспорт - камион, влак, кораб, самолет или други видове транспорт при контролирана или стайна температура.

 

Как мога да се подготвя за сертифициране?

Това включва:

 • Създаване на система за управление на качеството
 • Идентифициране на законовите изисквания
 • Идентифициране и документиране на специфични опасности за безопасност на храните и съответните мерки за контрол (НАССР система)
 • Идентифициране на приложимите Добра производствена практика, Добра хигиенна практика, включително и програма за контрол на вредителите, оборудване и изграждане на програма за поддръжка, стопанисване и почистване на програмата, както и всички специфични изисквания стандарт
 • Прилагане на всички необходими структурни подобрения

 

Стандарт IFS HPC, Version 1

За компании, които работят с нехранителни продукти като козметика, домакински продукти или стоки за ежедневна употреба.

HPC IFS е стандарт, за да се гарантира безопасността на продукта, да се намалят разходите и да се гарантира прозрачност по отношение на цялата верига за производство на битови продукти и продукти за лична хигиена.

 

Стандарт IFS Broker, Version 1

За компании, които закупуват стоки не за себе си, но влизат в контакт със стоките.

IFS Broker трябва да се прилага за всички компании, участващи основно в "търговска дейност" и които сами избират своите доставчици, покупка или търговията със стоки от самите тях, и след това да имат доставки, извършени директно към собствените си клиенти, директно зареждане на тези клиенти с такива стоки, без самите те да се налага да влязат в договор с продукта.

 

Стандарт IFS Packaging Guideline

Доктрина за изпълнение на специфичните изисквания за "опаковката на продукта".

Това е интерпретация на съществуващите изисквания на IFS Food, версия 5 относно опаковката на продукта и не съдържа допълнителни изисквания.