FSSC 22000

Схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните


FSSC 22000 е схема за сертифициране на Системи за управление на безопасността на храните, използвайки международните стандарти ISO 22000, ISO 22003 и независими технически спецификации за програми-предпоставки за безопасност, като СД ISO/TS 22002-1:2011и СД ISO/TS 22002-4:2014

Тази схема за сертифициране е разработена като отговор на необходимостта сектора на интернационалната кухня да има независима ISO-базирани схема за безопасност на храните за одит от трета страна и сертифициране на тяхната система за управление на безопасността на храните.

Схемата FSSC 22000 определя изискванията за сертифициращите органи (CBs) за разработване, прилагане и действие на система за сертификация, за да се гарантира неговата безпристрастност и компетентност. Схемата за сертифициране определя изискванията за оценка на системата за безопасност на храните на организации за производство на храни и да издава сертификат. Този сертификат означава, че системата на организациите за безопасност на храните е в съответствие с изискванията, които са посочени в тази схема и че организацията е в състояние да поддържа съответствие с тези изисквания. Това обаче не е гаранция за непрекъснато ниво на безопасност на храните на организацията. Добавената стойност на организация със сертифицирана система за безопасност на храните се крие в усилията на организацията за поддържане на тази система и ангажимента си за непрекъснато подобряване на нейната работа.

Обхват

Тази схема е предназначена за проверка и заверка на системата за безопасност на храните на организации по веригата на предлагането на храни, които обработват или произвеждат:

  • бързоразвалящи се продукти от животински произход (т.е. месо, птиче месо, яйца, млечни и рибни продукти)
  • малотрайни растителни продукти (т.е. пресни плодове и пресни сокове, консервирани плодове, пресни зеленчуци, консервирани зеленчуци)
  • продукти с дълъг срок на годност при температура на околната среда (т.е. консервирани продукти, снакс, бисквити, закуски, масло, питейна вода, напитки, паста (спагети), брашно, захар)
  • (био) химически продукти за производство на храни (т.е. витамини, добавки и био-култури), но с изключение на технически и технологични спомагателни вещества
  • опаковъчен материал за производство на храни.

Забележка: транспортиране и съхранение на място като част от операциите са включени (например узряване на сирене). Това е приложимо за всички организации в хранителната верига в тези категории, независимо от техния размер и сложност, независимо дали работи с цел печалба или не и дали е публично или частно.

Изисквания и регламенти

Схемата определя подробни изисквания за:

  • системата за безопасност на храните от организациите - производители на храни да бъдат сертифицирани,
  • системата за сертифициране на сертифициращите органи,
  • системата на акредитация от страна на органите по акредитация.

 

Актуална схема за сертифициране - FSSC 22000 (версия 5 - 05.2019 г.)

FSSC 22000 може да се интегрира с ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 или SA8000.

Интегрирана система за управление на безопасността на храните и качеството е представена като FSSC 22000-Quality. Тя включва изискванията на стандартите ISO 22000, ISO/TS 22002-Х и ISO 9001, както и допълнителни изисквания FSSC 22000 Additional Requirements.

Използването на стандартите на системата за управление дава възможност на организацията да интегрира система за управление на всички аспекти от значение за организацията и нейните клиенти.