БДС ISO 10019:2007

Указания за избора на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги


БДС ISO 10019:2007 дава указания при избора на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги.

Той е предназначен да подпомогне организациите, когато те избират консултант по системи за управление на качеството.

Той дава указания за процеса на оценяване на компетентността на даден консултант по системи за управление на качеството и определя елементите, които позволяват да се осигурят удовлетворяването на потребностите и очакванията на организацията по отношение на предоставените от консултанта услуги.