БДС ISO 10008:2014

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделки при електронна търговия между търговци и потребители


Този международен стандарт дава указания на организациите за планиране, проектиране, разработване, внедряване, поддържане и подобряване на една ефикасна и ефективна система отнасяща се за сделки за електронна търговия между стопански субекти и потребители. Една ефикасна и ефективна система за сделки от електронна търговия между стопански субекти и потребители (B2C ECT) може да помогне на потребителите и организациите при решаване на всички аспекти на една сделка.

БДС ISO 10008:2014 дава указания за това как организациите могат да внедрят такава B2C ECT система и по такъв начин да:

a) осигури база за потребителите да имат повишено доверие в сделките B2C ECT;

b) повиши на способността на организациите да удовлетворяват потребителите;

c) спомогне за намаляване на рекламации и спорове.