БДС ISO 10004:2012

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване


Този международен стандарт предоставя указания за определяне и прилагане на процеси за наблюдение и измерване на удовлетвореността на клиентите.

БДС ISO 10004:2012 е предназначен за използване от организациите независимо от техния вид, големина или продукти, които предоставят.

Насочеността на този международен стандарт е към клиентите, които са външни за организацията.