БДС ISO 10001:2011

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации


БДС ISO 10001:2011 (ISO 10001:2007) дава насоки за планиране, проектиране, разработване, прилагане, поддържане и повишаване на кодекси на поведение за удовлетвореността на клиентите. БДС ISO 10001:2011 се прилага за продукти, свързани с кодовете, съдържащи обещанията, дадени на клиенти от организацията, относно поведението му. Такива обещания и свързаните с тях разпоредби са насочени към по-висока удовлетвореност на клиентите. Приложение А предоставя опростени примери на компонентите на кодове за различни организации.

БДС ISO 10001:2011 е предназначен за употреба от организации, независимо от техния вид, размер и продукт, при условие, включително и организации, при които проектирането на кодекси на поведение за удовлетвореността на клиентите е за употреба от други организации. Приложение С дава указания специално за малките предприятия.

БДС ISO 10001:2011 не предписва значителна част от съдържанието на кодекси за поведение на удовлетвореността на клиентите, нито пък се занимава с другите видове на кодекси за поведение, като например тези, които се отнасят до взаимодействието между организацията и нейните служители, или между една организация и нейните доставчици .
БДС ISO 10001:2011 не е предназначен за сертифициране или за договорни цели, и не е предназначен да промени правата и задълженията, предвидени от приложимите законови и нормативни изисквания.