БДС EN ISO 10012:2006

Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване


Този международен стандарт определя общи изисквания и е ръководство за управлението на процесите на измерване и метрологично потвърждаване на използваните технически средства за измерване. Резултатите от работата на тези измервателни технически средства на практика доказват съответствие с подходящите метрологични изисквания.

Той определя изискванията за управлението на качеството на система за управление на измерванията, които могат да се използват от организацията, представяща измерванията като част от общата система за управление и гарантира удовлетворяването на метрологичните изисквания. Заинтересуваните страни могат да се съгласят да използват този международен стандарт като начало за удовлетворяване на изискванията на системата за управление и на процесите на измерванията при дейности по сертификация.

Този международен стандарт не е предназначен да замества или да добавя изисквания към ISO/IEC 17025.