СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО


БДС EN ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството. Изисквания

СД ISO/TS 9002:2016

Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015

 

БДС EN ISO 9004:2018

Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех

БДС ISO 10001:2018

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации

БДС ISO 10002:2018

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите

БДС ISO 10003:2018

Управление на качеството. Удовлетвореност на потребителите. Указания за разрешаване на спорове с външни организации

БДС ISO 10004:2018

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване

БДС ISO 10005:2018

Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството

ISO 10006:2018

Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти

ISO 10007:2017

Системи за управление на качеството. Указания за управление на конфигурацията

БДС ISO 10008:2014

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделки при електронна търговия между търговци и потребители

БДС EN ISO 10012:2006

Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване

БДС ISO/TR 10013:2005

Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството

БДС ISO 10014:2010

Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи

БДС ISO/TR 10017:2006

Указание за статистически методи за ISO 9001:2000

БДС ISO 10019:2007

Указания за избора на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги

БДС ISO 30301:2019

Информация и документация. Системи за управление на документи/записи. Изисквания

БДС ISO 30302:2016

Информация и документация. Системи за управление на документи/записи. Ръководство за прилагане

AQAP 2110 (3)

Изисквания на НАТО за осигуряване на качеството за проектиране, разработка и производство.

AQAP 2120 (3)

Изисквания на НАТО за осигуряване на качеството за производство

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В КОНКРЕТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

 

Автомобили

IATF 16949:2016

 

 

Система за управление на качеството в автомобилната сфера

Преводачески услуги

БДС EN ISO 17100:2015

Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги

Изборни организации на всички нива на управление

СД ISO/TS 54001:2019

Системи за управление на качеството - Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 в организации, провеждащи избори на всички нива на управление

Органи за местно управление

БДС ISO 18091:2019

Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO 9001 в местното самоуправление.

Частни дейности за сигурност

БДС ISO 18788:2016 

Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане (ISO 18788:2015)

Проектиране на софтуер

БДС ISO/IEC 90003:2004

Проектиране на софтуер. Указания за прилагане на ISO 9001:2000 в компютърния софтуер

Информационни технологии

ISO/IEC 38500: 2015

Информационни технологии - Управление на ИТ за организацията

Авиационна и космическа техника

БДС EN 9100:2018

Системи за управление на качеството. Изисквания (базирани на ISO 9001:2000) за система по качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектиране, разработване, производство, монтаж и обслужване

Авиационна и космическа техника

БДС EN 9137:2012 

Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на AQAP 2110 в контекста на системата за управление на качеството на EN 9100

Пътен, релсов и воден речен транспорт

БДС EN 12798:2007

Системи за управление на качеството за транспорта. Пътен, релсов и воден речен транспорт. Изисквания за системите за управление на качеството в допълнение на EN ISO 9001 по отношение на безопасността при превоз на опасни товари

Медицински изделия

БДС EN ISO 13485:2016

Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове.

Медицински лаборатории

БДС EN ISO 15189:2012

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност

Услуги в здравеопазването

БДС EN 15224:2017

Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването

Здравни услуги

СД CEN/TR 15592:2007

Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Ръководство за използването на EN ISO 9004:2000 за непрекъснато подобряване на постиженията в здравните услуги

Опаковане на медикаменти

БДС EN ISO 15378:2017

Материали за първично опаковане на медикаменти. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 с оглед добрата производствена практика (GMP)

Козметични продукти

БДС EN ISO 22716:2008

Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Указания относно добрата производствена практика. (ISO 22716:2007, коригирана версия от 2008-05-15).

Експлозивни атмосфери

БДС EN ISO/IEC 80079-34:2011

Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по качество при производство на съоръжения

Въжени линии

БДС EN 12408:2006

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Осигуряване на качеството

ЖП транспорт

IRIS

International Railway Industry Standard допълва ISO 9001 за въвеждане на специфични изисквания за железопътен транспорт.

Полиция

ISO/IWA 12:2013

Насоки за прилагане на ISO 9001:2008 в полицейски организации

Транспортни опаковки за опасни товари

БДС EN ISO 16106:2006

Опаковки. Транспортни опаковки за опасни товари. Опаковки за опасни товари, големи съдове за насипни товари (IBCs) и големи опаковки. Указания за прилагането на ISO 9001

Растителни култури

ISO 22006:2009

Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на ISO 9001:2008 при производство на култури