НАШИ ПАРТНЬОРИ СА


www.club9000.org Сдружение "Клуб 9000"
www.sskb.org Съюз на специалистите по качество в България
www.bureauveritas.bg Bureau Veritas Certification
www.tuev-nord.bg TÜV NORD BULGARIEN GmbH
www.er-consult.com ЕР Консулт
www.ctec-sz.com Център за изпитване и европейска сертификация
www.rina.org РИНА България ЕООД
www.exact-certification.org „Сертификация” ЕАД
www.tuv.bg ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.intertek.bg Intertek
www.bds-bg.org Български институт за стандартизация
www.nab-bas.bg Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"