ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Енергия (СУЕ)

БДС EN ISO 50001:2011

Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

IT услуги (СУИТУ)

БДС ISO/IEC 20000-1:2018 

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги.

Риск

БДС ISO 31000:2018

Управление на риска. Указания

Безопасността на движение по пътищата

БДС ISO 39001:2014

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

Противодействие на подкупи

БДС ISO 37001:2016

Системи за управление на противодействието на подкупите. Изисквания с указания за използване

Устойчиво развитие

БДС ISO 37101:2017

Устойчиво развитие в теиториалните общности. Система за управление за устойчиво развитие. Изисквания с указания за прилагане

Образователни организации

БДС ISO 21001:2018

Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане

Услуги по поддръжка

БДС EN ISO 41001:2018

Фасилити мениджмънт. Системи за управление. Изисквания с указания за използване

Устойчиви събития

БДС ISO 20121:2012

Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане.

Съответствието

БДС ISO 19600:2017

Системи за управление на съответствието. Указания.

Сигурност на веригата за доставки

БДС ISO 28000:2012

Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки

Активи

ISO 55001:2014

Управление на активи. Системи за управление. Изисквания

Проекти

БДС ISO 21500:2012

Насоки за управление на проекти

Надеждност

БДС EN 60300-1:2014

Управление на надеждността. Част 1: Указания за управление и прилагане

Социална отговорност

SA8000: 2014

БДС ISO 26000:2012

Международен стандарт за социална отговорност

Указания за социална отговорност (ISO 26000:2010)

Непрекъснатост на дейността

БДС ISO 22301:2013

Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатост на бизнеса. Изисквания

Биориск в  лаборатории

ISO/AWI 35001

Система за управление на биориск в  лаборатории. Изисквания

Лична информация

BS 10012:2009

 

Защита на данни. Спецификация за система за управление на личната информация

Знания

PAS 2001:2001

Управление на знанията. Ръководство за добра практика

Информационни технологии

ISO/IEC 38500:2015

Информационни технологии - Управление на IT за организацията

Управление на горите

FSC Standards

Система за управление на гори, дървесина и други горски продукти