ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Енергия (СУЕ)

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

IT услуги (СУИТУ)

БДС ISO/IEC 20000-1:2018 

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги.

Риск

БДС ISO 31000:2018

Управление на риска. Указания

Безопасността на движение по пътищата

БДС ISO 39001:2014

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

Противодействие на подкупи

БДС ISO 37001:2016

Системи за управление на противодействието на подкупите. Изисквания с указания за използване

Неприкосновеност на личната информация

БДС EN ISO/IEC 27701:2021 (ISO/IEC 27701:2019)  Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27702 за управление на неприкосновеността на личната информация. Изисквания и указания.

Устойчиво развитие

БДС ISO 37101:2017

Устойчиво развитие в теиториалните общности. Система за управление за устойчиво развитие. Изисквания с указания за прилагане

Образователни организации

БДС ISO 21001:2018

Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане

Услуги по поддръжка

БДС EN ISO 41001:2018

Фасилити мениджмънт. Системи за управление. Изисквания с указания за използване

Взаимоотношения при съвместен бизнес

ISO 44001:2017

Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес. Изисквания и рамка

Устойчиви събития

БДС ISO 20121:2012

Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане.

Съответствието

БДС ISO 19600:2017

Системи за управление на съответствието. Указания.

Сигурност на веригата за доставки

БДС ISO 28000:2012

Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки

Активи

БДС ISO 55001:2015

Управление на активи. Системи за управление. Изисквания

Ефективност на водите

ISO 46001:2019

Системи за управление на ефективността на водите. Изисквания с указания за употреба

Услуги за питейна вода и отпадъчни води

ISO 24518:2015

Дейности, свързани с услугите за питейна вода и отпадъчни води. Управление на кризи на водоснабдителни предприятия

Проекти

БДС ISO 21500:2012

Насоки за управление на проекти

Надеждност

БДС EN 60300-1:2014

Управление на надеждността. Част 1: Указания за управление и прилагане

Социална отговорност

SA8000: 2014

БДС ISO 26000:2012

Международен стандарт за социална отговорност

Указания за социална отговорност (ISO 26000:2010)

Непрекъснатост на дейността

БДС EN ISO 22301:2020    (ISO 22301:2019)

Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания

Приключенски туризъм

БДС ISO 21101:2015 

Приключенски туризъм. Система за управление на безопасността. Изисквания

Лична информация

BS 10012:2017 +А1:2018

 

Защита на данни. Спецификация за система за управление на личната информация

Иновации

ISO 56002:2019

Управление на иновациите. Система за управление на иновациите. Ръководство 

Знания

БДС ISO 30401:2018

Системи за управление на знанията. Изисквания  

Информационни технологии

ISO/IEC 38500:2015

Информационни технологии - Управление на IT за организацията

Интегриране на система за управление на предприятие 

(не подлежи на сертификация)

БДС EN 62264-1: 2013 

БДС EN 62264-2: 2013 

БДС EN 62264-3: 2017

БДС EN 62264-4: 2016

 

БДС EN 62264-5: 2017 

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 1: Модели и терминология (IEC 62264-1:2013)

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 2: Обекти и атрибути за интегриране на системи за управление (IEC 62264-2:2013)

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 3: Работни модели на управление на производствени операции

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 4: Атрибути на модели на обекти за интегриране на управлението на производствените операции (IEC 62264-4:2015)

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:2016)

Управление на горите

FSC Standards

Система за управление на гори, дървесина и други горски продукти