СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ
РАБОТА


БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.

BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.