СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИ


БДС EN ISO 22000:2018

Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига (ISO 22000:2018)

FSSC 22000 v. 5

Сертификационна схема за Системи за управление на безопасността на храни

HACCP

"Анализ на опасностите и контрол на критичните точки"

IFS

 

Международен стандарт за храни

IFS Food - Version 6.1 05/2019

IFS HPC - Version 2 01/2017

IFS PACsecure - Version 1.1 09/2018

IFS Logistics - Version 2.2 March 2014

IFS Wholesale / Cash & Carry - Version 2 

IFS Broker - Version 2 October 2013

BRC Global Standards

 

Британски консорциум на търговците - Глобален стандарт

Issue 7 January 2015

GLOBALG.A.P.

 

Международен стандарт за добри агропрактики

СД ISO/TS 22002-4:2014

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 4: Производство на опаковки за хранителни продукти

СД ISO/TS 22002-1:2011

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти

СД ISO/TS 22002-3:2014

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 3: Земеделие и селско стопанство

ISO/TS 22002-2:2013

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 2: Кетеринг