Категория: История
Публикувана на Неделя, 08 Март 2020
Написана от George Botev

БДС EN ISO/IEC 17029:2020

Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация (ISO/IEC 17029:2019)

Този международен стандарт съдържа общите принципи и изисквания за компетентност на органи, извършващи дейности по валидиране и верификация и за безпристрастност и последователност на техните дейностите свързани с валидирането и верификацията. Тези общи принципи и изисквания се прилагат за органи, извършващи дейности по валидиране и верификация като първа страна, или втора или трета страна.

Този документ е приложим за органите за валидиране и верификация във всеки сектор, като предоставя увереност чрез потвърждение, че претенции или декларации са правдоподобни по отношение на предвидената цел (валидиране) или правилно посочени (верификация). Този документ се прилага във връзка със специфични за сектора програми, които съдържат изисквания за процесите и правилата за валидиране и верификация. Той може да бъде използван като основа за акредитация от органите по акредитация, партньорска оценка в рамките на групи за партньорска оценка или други форми на признаване на валидиране и верификация от международни или регионални организации, правителства, регулаторни органи, собственици на програми или схеми, индустриални органи, компании, клиенти или потребители.

ЗАБЕЛЕЖКА Този документ съдържа общи изисквания и е неутрален по отношение на управляваната програма за валидиране или верификация. Изискванията на приложимите програми са допълнителни към изискванията на този стандарт.

Категория: История
Публикувана на Неделя, 06 Декември 2015
Написана от George Botev

ЕКИП


Георги Ботев - управител

Образование:

1994 – 2001 Технически университет - Габрово
Магистър - машинен инженер
"Машиностроителна техника и технологии"
Рег. № 010171 / 28.07.2001 г.
1989 – 1994 Природо-математическа гимназия "Ив. Гюзелев" - Габрово
"Математика със засилено изучаване на английски език"
Рег. № 2220/7 / 29.06.1994 г.
 

Професионален опит

01/2019 - досега Главен инженер на Ревюел ООД
04/2011 – 12/2018 Мехатроника АД
12/2004 – 11/2012 Спортен билярд клуб "ДИАМАНТ"
09/2002 – досега Консултации за внедряване на системи за управление
11/1998 – 04/2002 Производство на хляб и хлебни изделия
01/1994 – 11/1998 Търговия с прибори за хранене

Членства в организации

26.04.2006 – досега Сдружение "Клуб 9000"  - № 1168
26.04.2006 – досега Съюз на специалистите по качеството в България - № 637

Цоньо Ботев - мениджър


Йордан Кънев - IT експерт

ЗА ФИРМАТА


На 2 юни 2007 г. с решение на ГОС № 893 се създава фирма "ДОГИ" ЕООД с едноличен собственик инж. Георги Цонев Ботев.

Фирма "ДОГИ" ЕООД е правоприемник на консултантската дейност на фирма ЕТ "ГЕОРГИ БОТЕВ".

ЕТ "ГЕОРГИ БОТЕВ" е регистрирана с решение № 146 от 28 януари 1994 г. на Габровски Окръжен Съд, като едноличен търговец.

В първите години от своята дейност се занимава с търговия на прибори за хранене производство на "Ножаров" АД.

От 1998 г. до 2002 г. основната дейност на фирмата е производство на хляб и хлебни изделия.

През 2001 се регистрира съгласно изискванията на Закона за ДДС.

С консултантска дейност в областта на техническото законодателство се занимава от 2002 г. Чрез офисите си в София и Габрово тя има възможност да обслужва своите клиенти във всяка област на Република България.

В края на 2004 г. се създава Спортен билярд клуб "Диамант", това е предпоставка за създаване на ново юридическо дружество, което да наследи дейността свързана с консултантските услуги.

"ДОГИ" ЕООД е член на Сдружение "Клуб 9000" и Съюза на специалистите по качество в България.

Нашата политика е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите ни и затова считаме, че в общ интерес е сътрудничеството и колегиалното отношение между всички фирми и организации, работещи в областта на качеството.

Вследствие на това наше разбиране, ние сме в състояние да сформираме подходящ екип за удовлетворяване на изискванията на всеки наш клиент.

Подкатегории