Категория: История Публикувана на Неделя, 08 Март 2020 Написана от George Botev

БДС EN ISO/IEC 17029:2020

Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация (ISO/IEC 17029:2019)

Този международен стандарт съдържа общите принципи и изисквания за компетентност на органи, извършващи дейности по валидиране и верификация и за безпристрастност и последователност на техните дейностите свързани с валидирането и верификацията. Тези общи принципи и изисквания се прилагат за органи, извършващи дейности по валидиране и верификация като първа страна, или втора или трета страна.

Този документ е приложим за органите за валидиране и верификация във всеки сектор, като предоставя увереност чрез потвърждение, че претенции или декларации са правдоподобни по отношение на предвидената цел (валидиране) или правилно посочени (верификация). Този документ се прилага във връзка със специфични за сектора програми, които съдържат изисквания за процесите и правилата за валидиране и верификация. Той може да бъде използван като основа за акредитация от органите по акредитация, партньорска оценка в рамките на групи за партньорска оценка или други форми на признаване на валидиране и верификация от международни или регионални организации, правителства, регулаторни органи, собственици на програми или схеми, индустриални органи, компании, клиенти или потребители.

ЗАБЕЛЕЖКА Този документ съдържа общи изисквания и е неутрален по отношение на управляваната програма за валидиране или верификация. Изискванията на приложимите програми са допълнителни към изискванията на този стандарт.

Посещения: 891