"ДОГИ" ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА:


Консултантски услуги по разработване и внедряване на системи за управление на:

 

Консултантски услуги по разработване и внедряване на системи за управление и подготовка за акредитация на органи за оценяване на съответствието:

 

Други консултантски услуги:

 • Разработване и внедряване на интегрирани системи за управление (обединяване на стандарти в една система);
 • Изграждане на Системи за производствен контрол – СПК (в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Директиви от "Нов подход");
 • Оценяване на съответствието на продукти в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и наредбите към него (СЕ marking);
 • Разработване и внедряване на модели за съвършенство;
 • Бизнес консултации – организация на производството, иновативно предприятие;
 • ИТ консултации;
 • Консултации и поддръжка на компютърни системи и мрежи;
 • Създаване на методики за неопределеност и методики за вътрешно калибриране;
 • Обучение;
 • Разработване на технически спецификации, фирмени и браншови стандарти;
 • Подбор и доставка на оборудване за лаборатории.