ЗА ФИРМАТА


На 2 юни 2007 г. с решение на ГОС № 893 се създава фирма "ДОГИ" ЕООД с едноличен собственик инж. Георги Цонев Ботев.

Фирма "ДОГИ" ЕООД е правоприемник на консултантската дейност на фирма ЕТ "ГЕОРГИ БОТЕВ".

ЕТ "ГЕОРГИ БОТЕВ" е регистрирана с решение № 146 от 28 януари 1994 г. на Габровски Окръжен Съд, като едноличен търговец.

В първите години от своята дейност се занимава с търговия на прибори за хранене производство на "Ножаров" АД.

От 1998 г. до 2002 г. основната дейност на фирмата е производство на хляб и хлебни изделия.

През 2001 се регистрира съгласно изискванията на Закона за ДДС.

С консултантска дейност в областта на техническото законодателство се занимава от 2002 г. Чрез офисите си в София и Габрово тя има възможност да обслужва своите клиенти във всяка област на Република България.

В края на 2004 г. се създава Спортен билярд клуб "Диамант", това е предпоставка за създаване на ново юридическо дружество, което да наследи дейността свързана с консултантските услуги.

"ДОГИ" ЕООД е член на Сдружение "Клуб 9000" и Съюза на специалистите по качество в България.

Нашата политика е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите ни и затова считаме, че в общ интерес е сътрудничеството и колегиалното отношение между всички фирми и организации, работещи в областта на качеството.

Вследствие на това наше разбиране, ние сме в състояние да сформираме подходящ екип за удовлетворяване на изискванията на всеки наш клиент.